Korzystaj z narzędzi biznesowych – to proste!

Zawód księgowej był popularny, jest i zawsze będzie. Ponadto coraz więcej firm oferuje takie usługi za darmo. Dlaczego? O co w tym wszystkim chodzi? Co to jest konto księgowe? Konto księgowe podpięte jest pod kategorię narzędzia księgowe. Jest to podstawowe urządzenie służące bieżącemu i systematycznemu rejestrowaniu operacji gospodarczych powodujących zmiany w stanie majątkowym podmiotu. Zadaniem takiego konta jest zapisanie tego, co dzieje się z naszą firmą. Chodzi tu zarówno o zmiany określonych składników aktywów, pasywów, ale i kosztów. Ponadto rejestruje wszelkie koszty, przychody, straty i przede wszystkim zyski. Daje to nam wiele korzyści, między innymi dzięki skorzystaniu z tego urządzenia mamy zagwarantowaną ewidencję stanu początkowego wszelkich możliwych składników aktywów i pasywów, ich aktualny stan oraz wyznaczenie stanu końcowego. Narzędzie to oparte jest właśnie na koncie księgowym.

Zadania konta księgowego

Jego zadaniem jest zilustrowanie tego, co dzieje się w przedsiębiorstwie. Forma, jaką przybiera to narzędzie bywa różna. Można spotkać zarówno tabelaryczną formę księgowości, luźne karty kontowe, ale i nośnik magnetyczny. Konta księgowe pełnią najróżniejsze funkcje. Właśnie pod tym względem można je podzielić na konta bilansowe, pozabilansowe, wynikowe i korygujące. Główną funkcją tego konta jest zebranie informacji związanych ze stanem danego składnika, oraz wyodrębnienie i wyszczególnienie jego zwiększeń i zmniejszeń. Taka dokładna interpretacja tych działań pozwala nam na stworzenie zbiorczego zestawienia na dzień bilansowych.

Podział kont

Właśnie dlatego bez wątpienia to konto możemy nazwać kluczowym narzędziem księgowości. Każde konto księgowe składa się z nazwy dostosowanej do charakteru elementów lub ściśle związanych z kontem zjawisk gospodarczych, symbolu konta, salda, obrotów, sumy kontrolnej i dwóch przeciwstawnych stron konta: prawej i lewej. Strona prawa to zapis obrotów, a lewa debetów konta. Każde konto może zawierać saldo , czyli stan rzeczywisty wszelkich aktywów i pasywów na początek okresu rozliczeniowego oraz saldo końcowe czyli stan na koniec okresu rozliczeniowego. Tak samo jak każda księgowa jest inna, tak i różne są techniki prowadzenia takiego konta. Ze względu na to rozróżniamy najróżniejsze typy budowy oraz formy konta. Podstawowy podział to rozdzielenie konta jedno- i dwustronicowe.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Nikt jeszcze nie skomentował.

Zostaw swój głos.